LRV-1 电控电梯控制阀

LRV-1 电梯控制阀是一款集成了流量计的电控电梯控制阀,适用于各种液压客梯和货梯。

优点

  • 运行特性不受载荷和温度影响,从而使运送时间短且恒定
  • 工作温度范围大
  • 最高 1 米/秒, 乘坐舒适性好
  • 按照 EN81-2 标准和电梯指令 95/16 设计
  • 在不产生额外成本且不降低舒适感的情况下,下降速度最多可提高 50%
  • 借助(数字)电子控制板上的迷你键盘设置参数
  • 可提供大量选项

可供类型                

  • LRV 175-1、350-1 和 700-1 型
  • 带有 DELCON 电子控制板和 NTA-2 电源的控制阀

技术数据

    LRV 175-1 LRV 350-1 LRV 700-1
流量范围 [升/分钟] 15 - 250 250 - 500 400 - 1000
工作压力 [巴 ] 80 80 67
粘度范围 [厘斯] 20 - 500 20 - 500 20 - 500

下载

 

Follow us